23. marts 2020 | Andreas Holtermann

Sådan kan ’SundhedsMiljø’ blive en ny vision på arbejdspladsen

I over 10 år har der været fokus på sundhedsfremme på arbejdspladsen, og en lang række arbejdspladser i Danmark tilbyder sundhedsfremme-initiativer til medarbejderne. Men noget tyder på, at disse initiativer ikke har den ønskede effekt, og at de heller ikke når ud til dem, som har mest brug for dem.

Hvad kan det skyldes?

Vi mener, at det kan hænge sammen med, at sundhedsfremme i mange henseender opfattes som dekoblet arbejdsmiljøarbejdet og mere ses som et ”add on” tilbud på arbejdspladserne, fx i form af frugtkurve, fitnessmedlemskaber og sund mad i kantinen – kaldet ”integreret sundhedsfremme på arbejdspladsen”.

Svagheden ved den tilgang er, at sundhedsfremme dermed kun når frem til dem, der har motivationen, ressourcerne og arbejdsforholdene til at bruge tilbuddene. Det skaber risiko for, at det i højere grad er medarbejdere med lange videregående uddannelser, der allerede løber maraton i fritiden, som får glæde af frugtkurven – end det er mennesker med kort eller ingen uddannelse, som ikke har overskud til at være fysisk aktive i fritiden.

Hvad kan vi gøre det ved?

Det handler om at designe et sundhedsskabende arbejdsmiljø. Et arbejdsmiljø hvor vi bliver sundere og stærkere samtidig med, at vi løser opgaverne bedre.

At arbejdet i sig selv bidrager til at forbedre sundheden via den måde vi organiserer og tilrettelægger det på. Fx ved at man i løbet af en arbejdsdag får lige netop den mængde fysisk aktivitet, man har behov for. Et arbejdspres, der tager hensyn til behovet for restitution, sunde måltider og arbejdstider, som fremmer god og tilstrækkelig søvn.

Et eksempel er at Københavns Kommune har indført styrketræning som en del af kerneopgaven for deres Sosu-medarbejdere. Her bliver træning betragtet som kompetenceudvikling og er obligatorisk på linje med at anvende lifte og andre hjælpemidler i arbejdet.

Hvordan får vi andre arbejdspladser til at gå samme vej?

I tabellen nedenfor fremgår det, hvordan SundhedsMiljø adskiller sig fra den tilgang, som ”integreret sundhedsfremme på arbejdspladsen” tidligere har formidlet.

Integreret sundhedsfremme på arbejdspladsen Sundhedsmiljø
Sundhedsfremme er udgangspunktet og skal samtænkes med arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet er udgangspunktet og skal gøres sundhedsfremmende
Hviler på medarbejdernes motivation og ressourcer til at gøre en forskel Bliver lagt ind i arbejdets rammer og vilkår så der sikres en blivende forandring
Arbejdspladsen som arena for sundhedsfremme Arbejdet bliver gjort sundhedsskabende
Tilbud om rygestopkursus Røgfri arbejdstid
Tilbud om træning af medarbejdere til stresshåndtering Arbejdspladspolitik, beredskab og lederkursus om stress
Tilbud om sund kost som alternativ til traditionel kost i kantinen Kantinen tilbyder kun sund kost
Tilbud om fysisk træning i arbejdstiden Fysisk træning som arbejdsopgave og kompetenceudvikling
Tilbud om motion for at kunne håndtere fysiske belastninger i arbejdet Tilrettelægge det fysiske arbejde, så det giver forbedret sundhed

Vi har brug for at få tilbagemeldinger på, hvilke muligheder I ser ved at følge ’højre side’ i tabellen.

Hvordan kan vi arbejde for, at dette bliver den nye måde at arbejde med sundhedsfremme og arbejdsmiljø på?

Hvad vil det kræve, og er det realistisk i alle brancher?

Måske har I allerede nogle eksempler?


Andreas Holtermann

professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere om sundhedsfremme på arbejdspladsen i NFA’s temanyhedsbrev


7 kommentarer til “Sådan kan ’SundhedsMiljø’ blive en ny vision på arbejdspladsen”

Skriv en kommentar