13. januar 2021 | Ninna Wilstrup

Hvordan er hjemmesiden coronatrivsel.dk relevant for jer?

NFA er godt i gang med et stort kvalitativt forskningsprojekt, hvor trivslen og betydningen af arbejdsfællesskaber under coronakrisen undersøges. Projektet sætter fokus på, hvad medarbejdere og ledere kan gøre for at opretholde trivslen og opgaveløsningen i denne ekstraordinære situation.

En række foreløbige resultater ligger allerede på hjemmesiden www.coronatrivsel.dk. På hjemmesiden kan man også finde viden fra andre studier, samt gode råd og redskaber til både medarbejdere, ledere og kollegafællesskabet.

Vi er stadig i gang med analysere de i alt 116 kvalitative interviews med både medarbejdere og ledere. Senere på foråret vil vi sætte yderligere fokus på den læring, der er opnået både hos dem, der mødte fysisk ind på jobbet, og dem der arbejdede på distancen i den første tid efter nedlukningen i marts 2020.

Coronatrivsel.dk er allerede blevet godt besøgt. Men vi kan altid blive bedre i vores formidling og lære mere, så vores brugere kan få mest ud af indholdet. Vi søger derfor deltagere til telefoninterviews af en varighed på omkring 30 minutter. Vi vil rigtig gerne tale med både medarbejdere og ledere fra private virksomheder med 2-499 ansatte.

Hvis du vil stille op til et interview, må du meget gerne skrive til os på covid19@nfa.dk med oplysninger om navn, om du er leder eller medarbejder og størrelse på virksomheden. Eller ringe på telefon nr. 40 16 90 41. Du kan deltage i interviewet uanset, om du har anvendt hjemmesiden eller ikke kender til den endnu. Inden interviewet vil vi bede dig om at bruge 10 minutter på at kigge rundt på siden.

Vi laver interviews frem til 15. februar 2021, så kontakt os snarest muligt, hvis du vil bidrage til, at vi bliver endnu bedre til at formidle til medarbejdere og ledere i en ekstraordinær situation. Du garanteres fuld anonymitet.

Ninna Maria Wilstrup
Videnskabelig assistent på Mental Sundhed og betydning af Arbejdsfællesskabet under COVID-19 krisen (MESA)

Skriv en kommentar