31. august 2020 | Ole Henning Sørensen

Hvordan bruger du forskningsviden i dit arbejdsmiljøarbejde?

I hvor høj grad og ad hvilke ruter bevæger forskningsviden fra NFA sig ud i samfundet og skaber forbedringer? Det vil vi gerne have mere håndfast viden om. Derfor er vi i gang med at udvikle et måleinstrument, der kan dokumentere, hvordan vores forskningsviden anvendes i praksis.

Det skal hjælpe os med at blive klogere på, hvordan vores målgrupper optager og bruger vores viden, og på hvilken måde viden omsættes og bringes ud til praksis eksempelvis via arbejdsmiljørådgivere og videre ud til arbejdspladserne.

I første omgang er vi i gang med at udvikle et spørgeskema, som skal bruges til at kortlægge dette. Vi har derfor brug for cirka fire arbejdsmiljøprofessionelle, der vil deltage i en fokusgruppe og være med til at give feedback, der kan kvalificere spørgeskemaet, inden det skal sendes ud til en bredere kreds senere på året.

Vi vil gerne sammensætte gruppen bredt, så den dækker over forskellige jobfunktioner, så giv lyd fra dig, hvad enten du er arbejdsmiljørådgiver, arbejdsmiljø- eller MED-underviser, konsulent i eller for et af Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø, tilsynsførende i Arbejdstilsynet, partskonsulent el.lign.

Fokusgruppen afholdes torsdag d. 10. september kl. 15-16.30 på NFA, Lersø Parkallé 105 – 2100 København Ø. Send en email med oplysninger om navn, arbejdssted, hvordan du arbejder med arbejdsmiljø og hvor mange års erfaring du har til impact@nfa.dk

Ole H. Sørensen
Chefkonsulent

Skriv en kommentar