9. juni 2020 | Johnny Dyreborg

Hvordan bliver forskningsviden mere relevant for jer? Og hvordan bliver praksis mere relevant for forskere?

Forskningen på NFA er anvendelsesorienteret. Hvordan bliver vores forskning mere relevant for praksis, og hvordan får vi vores forskning ud, så den i sidste ende kan gøre en forskel på arbejdspladserne? Det er et spørgsmål, der i stigende grad optager os forskere. Derfor er vi også meget optaget af samarbejdet med alle jer, der anvender forskningsbaseret viden i jeres arbejdsmiljøarbejde, og derfor har en vigtig rolle som brobyggere mellem forskning og praksis.

Man taler ofte om et vidensgab mellem forskning og praksis. Lad os bare slå det fast med det samme – dette vidensgab er tovejs! Der er manglende viden på arbejdspladserne om, hvad der faktisk virker i forebyggelsen af arbejdsulykker, men der er også manglende viden blandt forskere om de faktiske behov og forudsætninger for forebyggelse i praksis.

Hvordan vi udveksler og oversætter viden, er et emne, vi har beskæftiget os med i projektet ’Fra forskning til praksis i forebyggelsen af arbejdsulykker’. Her har vi afprøvet en ny interaktiv samarbejdsform, hvor vi udviklede forebyggelsestiltag sammen med deltagervirksomhederne, som både byggede på vores forskningsbaserede viden og virksomhedernes viden og erfaringer.

Hvis I vil høre mere om projektet, fortæller vi om det på et webinar den 25. juni kl. 15-16.30. Eller I kan læse læse afslutningsrapporten

Flere arenaer for udveksling

Vi mener, at der er behov for at skabe flere arenaer, hvor denne udveksling mellem forskning og praksis kan foregå. I det førnævnte projekt skete det i form af seminarer, hvor forskerne mødtes med de enkelte virksomheder. Og her er det vores erfaring, at der både er behov for specifikke arbejdsmiljøkompetencer og mere generelle kompetencer.

Det vil sige den fagspecifikke viden om, hvilke virkemidler der skal til for at forebygge arbejdsulykker. Men også kompetencer der handler om at facilitere og forstå processer og samarbejdsrelationer på arbejdspladsen, identificere nøglepersoner og sikre, at indsatsen implementeres og fastholdes over tid.

Opskalering og udbredelse af denne type tiltag er en stor fremtidig udfordring for ulykkesforskningen og for arbejdsmiljøprofessionelle, der arbejder med dette. Her spiller den store gruppe af arbejdsmiljøprofessionelle, både udenfor og inden i de enkelte virksomheder og organisationer, en vigtig rolle som brobyggere mellem forskning og praksis.

Vi vil derfor gerne i dialog med jer om, hvordan vi sammen kan udvikle de forskellige arenaer som vi har, eller måske skabe helt nye arenaer, hvor vi mere effektivt kan udveksle viden mellem forskning og praksis. Hvad mener I der skal til. Skriv i kommentarfeltet eller deltag i afstemningen herunder.

Afstemning 1 : Vejen fra forskning til praksis kan være lang - Hvornår har du tid, ressourcer, motivation og interesse for at hoppe ind i et forskningsprojekt?

Vis resultater

Indlæser ... Indlæser ...

Afstemning 2 : Hvordan vil du helst have din viden

Vis resultater

Indlæser ... Indlæser ...

Johnny Dyreborg
seniorforsker på NFA

5 kommentarer til “Hvordan bliver forskningsviden mere relevant for jer? Og hvordan bliver praksis mere relevant for forskere?”

Skriv en kommentar