15. juni 2020 | Lars Andersen

Hvad tror I, der skal til på arbejdspladsen, for at seniorer kan, vil og får lov at blive lidt længere?

Hvorfor oplever nogle at blive skubbet ufrivilligt ud af arbejdsmarkedet før tid, mens andre vælger at arbejde til langt ud over folkepensionsalderen?

I forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv har vi spurgt 30.000 +50 årige, hvad der gør, at de ufrivilligt må forlade arbejdsmarkedet, før de når pensionsalderen. Og hvad der motiverer dem til at blive. Det præsenterer vi i en ny bog, ’Seniorarbejdsliv‘, der udkom den 6. maj 2020.

I bogen kan man læse, at 51 % af de +50-årige allerede i dag planlægger at forlade arbejdsmarkedet før pensionsalderen, 30 % til tiden og 19 % planlægger at blive længere end deres pensionsalder.

Overordnet svarer mange seniorer, at de ville blive længere, hvis der var mulighed for fleksible arbejdstider og mere fritid. Blandt seniorer med hårdt fysisk arbejde svarer mere end en tredjedel, at de ville blive længere, hvis arbejdet ikke var så fysisk hårdt.

Manglende kendskab til seniorordninger

Bogen peger desuden på, at en del arbejdsgivere og lønmodtagere ikke har kendskab til de seniorordninger, der findes på arbejdsmarkedet. I forlængelse heraf drøftes det om seniorpolitikker er entydigt godt – ønsker alle seniorer fx at blive gjort til genstand for en seniorpolitik?

I to videoer kan I se og høre bogens forfattere fortælle mere om , hvad der kan få seniorer til at blive lidt længere, og hvad kan man gøre på arbejdspladserne.

Men vi vil også rigtig gerne høre, hvad I mener, der skal til på jeres arbejdspladser og i jeres brancher for, at seniorerne både kan, vil og får lov at blive lidt længere?

Lars L. Andersen
professor, NFA

4 kommentarer til “Hvad tror I, der skal til på arbejdspladsen, for at seniorer kan, vil og får lov at blive lidt længere?”

Skriv en kommentar