16. marts 2020 | Thomas Clausen

Hvad sker der med arbejdsmiljøet, når arbejdet flytter hjem?

I disse dage er rigtig mange ansatte blevet bedt om at arbejde hjemmefra for at begrænse risikoen for Corona-smitte. Det påvirker både vores arbejdsmiljø og hjemmemiljø på mange måder.

Det stiller nye krav til lederne for eksempel om at skulle lede på distancen og til medarbejderne om at kunne arbejde selvstændigt derhjemme og uden det samarbejde, den sparring og de sociale kontakter, man plejer at have på arbejdspladsen. Det kan komme til at udfordre den sociale kapital, produktiviteten og trivslen.

Hvordan håndterer vi det bedst på hjemmearbejdspladserne?

Social kapital handler om ledelse, relationer og samarbejde på arbejdspladsen og har betydning for effektivitet i opgaveløsningen og for medarbejdernes trivsel i arbejdet.

Forskningsmæssigt taler vi om, at social kapital handler om gensidig hjælp, kommunikation, forventningsafstemning, tillid og fælles forståelser af arbejdsopgaverne blandt medarbejdere og ledere på arbejdspladsen.

Det er alt sammen områder der bliver berørt af, at arbejdet flytter fra arbejdspladsen og til hjemmet og man derfor skal finde nye måder at samarbejde på, have dialog og få feedback og finde mening i opgaverne selvom man ikke kan være fysisk til stede sammen. Digitale værktøjer får en helt ny betydning for at skabe sammenhængskraft.

Som forsker vil jeg gerne høre, hvad jeres erfaringer og bedste råd er i den situation?


Thomas Clausen

hjemmearbejdende seniorforsker på NFA

Læs mere om social kapital

6 kommentarer til “Hvad sker der med arbejdsmiljøet, når arbejdet flytter hjem?”

Skriv en kommentar