22. april 2020 | Malene Friis Andersen

Hvad sker der med arbejdsfælleskabet under COVID-19-krisen?

Den 11. marts blev arbejdslivet og livet ændret natten over for os alle sammen. Mange af os har været henvist til at arbejde hjemmefra, samtidig med at vi skal passe og hjemmeskole børn. Mens andre møder ind til en anderledes hverdag på arbejdspladsen.

Ekstraordinære situationer som den nuværende COVID-19-krise kan sætte spot på tavs viden og vigtige faktorer i arbejdsfællesskabet, som ellers tages for givet. Intet er som det plejer, og det er svært at forestille sig, at en så ekstrem situation ikke kommer til at påvirke arbejdsfællesskaberne og trivslen hos ledere og medarbejdere på en eller anden måde.

Men hvilken måde? Vi ved fra tidligere forskning, at kvalitetsfulde relationer har betydning for både opgaveløsning og trivsel. Men vi ved ikke, hvordan god opgaveløsning og gode relationer opleves og gøres i en så ekstraordinær situation som denne. Og vi ved heller ikke, hvilke udfordringer og muligheder medarbejdere og ledere møder under COVID-19 krisen. Det kunne vi godt tænke os at blive klogere på. Og vi har brug for jeres hjælp.

Interviewpersoner søges

På rekordtid har vi fået bevilget penge fra Vellivforeningen til et nyt forskningsprojekt, som skal lære os mere om betydning af arbejdsfællesskabet i kritiske situationer, men også inspirere til nye måder at understøtte opgaveløsning og forebygge og håndtere mentale helbredsproblemer i en normal hverdag.

Vi søger derfor ledere og medarbejdere fra private virksomheder på mellem 2-499 ansatte til at deltage i et telefoninterview. Hvis nogle af jer enten selv kommer fra en sådan virksomhed eller har kontakt til nogen, der kunne tænke sig at medvirke, vil vi meget gerne tale med jer.

Interviewet varer omkring 45 minutter. Det er et kriterium, at man ikke er afskediget eller hjemsendt med lønkompensation. Min erfaring er, at det for mange er en positiv oplevelse, fordi det giver mulighed for at reflektere over denne meget anderledes situation. Det er frivilligt at deltage i interviewet og man garanteres fuld anonymitet.

Hvis du vil være med, så skriv gerne snarest muligt til forskningsgruppen på covid19@nfa.dk. Alle er velkomne – men vi kunne især bruge interviewpersoner fra virksomheder med over 150 ansatte.

Vi håber, at I vil hjælpe os forskere til at hjælpe virksomheder og ledere og medarbejdere på danske arbejdspladser. Vi planlægger allerede til efteråret at kunne lancere konkrete forskningsbaserede redskaber til virksomheder, ledere og medarbejdere. Det kommer I til at høre mere om her på webpanelet. Stay tuned.

Men vi vil allerede nu gerne høre, hvad I oplever er de største udfordringer og hvilke redskaber I mener, der er behov for at udvikle? Vi er også nysgerrige på, om I har oplevet, at arbejdsfællesskabet har haft en anden betydning under COVID-19 krisen?

Pas på jer selv og hinanden.

Malene Friis Andersen
post.doc, Ph.d., cand.psych.aut, NFA

Skriv en kommentar