22. januar 2020 | Steffen Bohni

Velkommen til NFA’s nye webpanel – Viden der virker

Kære arbejdsmiljøprofessionelle

Jeg er glad for at kunne byde dig velkommen til NFA’s nye webpanel.

NFA vil gerne i dialog med jer for at få input til forskning, formidling og anvendelse af forskningsviden på landets arbejdspladser og i jeres arbejde med arbejdsmiljø.

Jeg mener, at dialog mellem forskning og praksis er en forudsætning for, at forskningen bliver relevant og anvendelig. Og I er som arbejdsmiljøprofessionelle et vigtigt bindeled. Det er derfor mit håb, at vi her kan skabe et rum, hvor vi kan have en løbende og konstruktiv dialog med jer om, hvordan viden bliver omsat og kan komme ud og skabe værdi og gøre en forskel til gavn for arbejdsmiljøet.

Vi vil også i endnu højere grad invitere jer til at komme med input til ny forskning og NFA’s forskningsformidling. Dialogen i webpanelet kan være med til at sikre, at NFA’s forskning matcher og imødekommer de problematikker og behov for ny viden, der er ude på arbejdspladserne.

Til sidst håber vi, at webpanelet også kan give dig ny viden og inspiration til dit arbejde og ikke mindst mulighed for at komme i dialog med andre, der også arbejder med arbejdsmiljø.

Webpanelet er for NFA en ny måde at skabe dialog på, og det skal udvikles i samarbejde med dig og de øvríge deltagere.

Derfor vil jeg lægge ud med at spørge, hvad er dine ønsker og forventninger til webpanelet, og hvad skal der efter din mening til, for at webpanelet bliver interessant og attraktivt at deltage i?

Venlig hilsen

Steffen Bohni Nielsen
direktør for NFA

17 kommentarer til “Velkommen til NFA’s nye webpanel – <b>Viden der virker</b>”

Skriv en kommentar