22. januar 2020 | Steffen Bohni

Velkommen til NFA’s nye webpanel – Viden der virker

Kære arbejdsmiljøprofessionelle Jeg er glad for at kunne byde dig velkommen til NFA’s nye webpanel. NFA vil gerne i dialog med jer for at få input til forskning, formidling og anvendelse af forskningsviden på landets arbejdspladser og i jeres arbejde med arbejdsmiljø. Jeg mener, at dialog mellem forskning og praksis er en forudsætning for, at … Læs videre

21. januar 2020 | Niels Hadrup

Motorrense og smøremidler på sprayform – hvor stort er problemet?

I projektet Sikker-Motor er jeg i samarbejde med kollegaer fra NFA i gang med at afdække i hvilket omfang motorrense og smøremidler på sprayform udgør et sundhedsproblem på danske arbejdspladser. Eksempelvis i autobranchen, ved vedligeholdelse af store maskiner i landbruget og entreprenørbranchen samt i skibes maskinrum. Vi vil bidrage til en bedre risikovurdering ved at … Læs videre

20. januar 2020 | Charlotte Aagaard Knudsen

Hvad mener I om NFA’s temanyhedsbreve?

Sidste år udsendte NFA 10 temanyhedsbreve inden for en række forskellige emner, som NFA forsker i. Formålet med NFA’s temanyhedsbreve er at formidle en samlet viden om et emne og sætte nye forskningsresultater i forbindelse med den eksisterende viden på området samt formidle hvilken betydning denne viden kan have ude på arbejdspladserne. Vi vil gerne … Læs videre